Detay Mühendislik

Yatırım kararı alınmış projelerde saha inşaat, satın alma ve mühendislik safhaları harmonisi yaratılarak, uluslararası kalite standartlarına uygun tüm disiplinlerde (Proses, Mekanik, Elektrik, Enstruman, İnşaat) detaylı, entegre mühendislik yayınları hazırlanmaktadır.
Projenin planlanan bütçe ve zamanında bitmesi için en önemli etkenlerden biri olan uygulamaya yönelik olgunlaştırılmış mühendislik çıktıların oluşturulması hedeflenmektedir.

Ön Mühendislik ve Tasarım (FEED) safhasında üretilen tüm dokümanlar detaylandırılıp, çeşitlendirilmektedir. Saha uygulamasına yönelik dokümanlar eklenerek doküman yayın paketi geliştirilmektedir. Satın alma süreçleriyle entegre olarak imalatçı firma geri dönüşleri doküman yayınlarına rafine edilmektedir. Saha uygulama süreçleriyle entegre olarak, müşteriye işletme ve bakım idame süreçlerinde kullanabileceği nihai as-built doküman kütüphanesi oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda sunulan hizmetler başlıca;

Proses

 • Proses Tasarım
 • Proses Akış Diyagramı
 • Operasyon Filozofisi
 • Ekipman Listesi
 • Proses Bilgi Föyleri
 • Isı ve Malzeme Dengesi)
 • Fluid List /Akışkan Listesi
 • Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı
 • Acil Kapatma Diyagramı
 • Sebep & Sonuç Diyagramı
 • Kullanım Kılavuzu

İnşaat, Yapı ve Mimarlık

 • Yeraltı Servisleri Yerleşimi
 • Yapısal Çelik Tasarım, Hesaplamalar, Çizimler ve İmalat Çizimleri
 • BBina Mimari Çizimler
 • Temel Tasarım, Hesaplamalar ve Çizimler
 • Yol ve Asfaltlama Planı
 • Malzeme Listesi

Borulama

 • Genel Yerleşim Planı
 • Borulama Tasarım
 • 3D Modelleme (AVEVA, AUTOCAD PLANT 3D)
 • Boru Stres Analizi
 • Boru Destek Tasarımı
 • Borulama Çizimleri(İzometriler)
 • Malzeme Listesi

Mekanik

 • Mekanik Tasarım Temelleri
 • Mekanik Ekipman Bilgi Föyleri
 • Tanklar ve Statik Ekipman Tasarımı ve Montaj Çizimleri
 • Mekanik Statik ve Döner Ekipman

Elekrik

 • Elektrik Tasarım Şartnamesi
 • Tehlikeli Alan Sınıflandırma
 • Tek Hat Şeması
 • Elektrik Panel Genel Yerleşim Planı
 • Elektrik Veri föyleri
 • Aydınlatma Çalışmaları
 • Topraklama Çalışmaları
 • Kablo Kesit Hesapları
 • Kablolama Listesi
 • Malzeme Listesi

Enstrümantasyon ve Kontrol

 • Enstrümantasyon ve Kontrol Tasarım Temeli
 • Kontrol ve Güvenlik Anlatımı
 • Enstruman Lİstesi
 • Enstruman Bilgi Föyleri
 • Enstrüman Döngü Diyagramı
 • Enstrüman Proses Bağlantı Şemaları
 • Kablo Bağlantı Çizimleri
 • Kontrol Sistem Mİmarisi
 • Malzeme Listesi