Ön Mühendislik ve Tasarım (FEED)

Bu süreçlerde endüstriyel yatırım yapmak isteyen müşterilerin yatırım kararını alabilmek için yapacakları fizibilite raporlarına girdi sağlayacak mühendislik çıktılarının oluşturulması maksimum hassasiyetle yatırım bedelinin hesaplanması, projenin risklerinin tüm paydaşlar için minimize edilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda sunulan hizmetler başlıca;
 • Proses Akış Diyagramı (PFD)
 • Borulama ve Enstrüman Diyagramı (P&ID)
 • Proses Güvenliği Çalışmaları,
 • HAZOP, SIL çalışmaları,
 • Tehlikeli Alan Sınıflandırma Çalışmaları
 • Ünite Yerleşim Planı Çalışmaları(3D,2D)
 • Borulama ve Ekipman Tasarımları
 • Otomasyon Sistemleri ve Enstrumantasyon Tasarımlar
 • Elektrik Sistemi Tasarımları
 • Multidisipliner Metraj Çalışmaları (MTO)
 • Maliyet Tahmini (AACE Class III)
 • Proje Takvimi ve Yönetim Planlarının Oluşturulması