Tüpraş Planlı Duruş İşleri


Tüpraş’ın İzmir rafinerisinde planlı duruş zamanında yapılacak işlerin tamamlanmasıdır. Teknokon proje kapsamında mühendislik, satın alma, inşaat, mekanik, elektrik ve enstrüman işlerini yapmaktadır.  

Müşteri: Tüpraş
Konum: İzmir / Türkiye
Durum: Devam ediyor
 

İşlerin Ayrıntılı Kapsamı


Mühendislik: P&ID, boru izometrileri, temel detayları, zemin raporları, çelik statik ve detay resimleri, elektrik ve enstrümantasyon resimleri, ekipman hesapları ve resimleri, ATEX çalışmaları, HAZOP çalışmaları
İnşaat İşleri: Kazı işleri, çeşitli pompa, çelik ve ekipman temelleri, dolgu işleri, saha betonu ve altyapı çalışmaları
Satın alma: Çelik supportlar, çelik yapılar, tüm borulama malzemeleri ve ataşmanları, çeşitli elektrik ve enstrüman malzemeleri
Ekipman Montajı: Çeşitli dramlar ve pompalar
Boru Montajı: 40,000 WDI
Elektrik & Enstrümantasyon: Kablo montajları, kablo tavaları montajları, aydınlatma montajları, kontrol ünitesi montajı ve ilgili enstrümanlar